Avís Legal

GRUP FORT LOGISTIC SL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

GRUP FORT LOGISTIC SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de GRUP FORT LOGISTIC SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: GRUP FORT LOGISTIC SL
Nom comercial: KIBUC
Domicili social: Pol. Ind. Sud, Sector P3, carrer Torrassa, Nave 7 - Cardedeu (BARCELONA)
CIF / NIF: B61421426
Teléfon: 938444580
email: info@kibuc.com
Inscrita en el Registre Mercantil: Nom de domini: kibuc.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de GRUP FORT LOGISTIC SL o, si s'escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l' autorització escrita prèvia per part de GRUP FORT LOGISTIC SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de GRUP FORT LOGISTIC SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a GRUP FORT LOGISTIC SL i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

GRUP FORT LOGISTIC SL autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas redirigir al lloc web principal de GRUP FORT LOGISTIC SL.

GRUP FORT LOGISTIC SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat de GRUP FORT LOGISTIC SL sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@kibuc.com.

3. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

GRUP FORT LOGISTIC SL s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de Cookies

El lloc web de GRUP FORT LOGISTIC SL pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. Les cookies, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i ni s'utilitzaran per a la recollida dels mateixos. En el cas que es desitgin utilitzar cookies considerades no tècniques, el sistema sol·licitarà el consentiment explícit als usuaris per a la seva instal·lació al navegador.

Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S' utilitzen també per mesurar l' audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d' entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Per favor, consulteu les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d' enllaços

Des del lloc web del client, és possible que es redirigi a continguts de tercers llocs web. Atès que GRUP FORT LOGISTIC SL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, GRUP FORT LOGISTIC SL manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

GRUP FORT LOGISTIC SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de GRUP FORT LOGISTIC SL. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, GRUP FORT LOGISTIC SL es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si s'escau, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l' ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l' any, 24 hores al dia. No obstant això, GRUP FORT LOGISTIC SL no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que s'esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador com aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d' activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades per tal d' obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d' impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l' ordre de visites, el punt d' accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Cardedeu.

Política de Privacitat

1. DRET D'INFORMACIÓ I FINALITAT

GRUP FORT LOGISTIC SL es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant RDLOPD).

GRUP FORT LOGISTIC SL posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l'entitat informant els usuaris respecte als següents aspectes:

• GRUP FORT LOGISTIC SL és als efectes del RDLOPD, Responsable del Fitxer, en el qual s'inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. La direcció del Responsable del Fitxer és Pol. Ind. Sud, Sector P3, carrer Torrassa, Nau 7 - Cardedeu (BARCELONA).

• En compliment dels que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, s'informa que les dades facilitades entraran a formar part d'un fitxer responsabilitat de a GRUP FORT LOGISTIC SL degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.

• La finalitat per a la qual es recaven les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l'empresa al client dins del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARC)

En virtut de les Lleis abans esmentades l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, a través de correu electrònic a administrador@kibuc.com, o bé, dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: GRUP FORT LOGISTIC SL, Pol. Ind. Sud, Sector P3, carrer Torrassa, Nau 7 - 08440 Cardedeu (BARCELONA).

L'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció de tots els correus electrònics remesos per part de GRUP FORT LOGISTIC SL indicant "DAR DE BAIXA" en l'assumpte del mateix.

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un bifoca (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, són estrictament necessaris per a atendre la seua petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a GRUP FORT LOGISTIC SL són veraces i es fa responsable de comunicar, a l'empresa, qualsevol modificació dels mateixos.

Les dades facilitades pels usuaris a GRUP FORT LOGISTIC SL seran tractades per realitzar les següents finalitats:

• Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per GRUP FORT LOGISTIC SL, així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals aquest hagués assolit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de GRUP FORT LOGISTIC SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de GRUP FORT LOGISTIC SL.

• Realitzar estudis estadístics.

• Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari al lloc web de la companyia.

• Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

GRUP FORT LOGISTIC SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, GRUP FORT LOGISTIC SL no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustades a les seves necessitats.

4. FORMA D'ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC

La forma d'enviament dels nostres correus electrònics s'està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la qual tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il·legal, llevat que es faci una sola vegada, figuri la paraula PUBLICITAT en l' assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l' usuari. Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.

5. MESURES DE SEGURETAT

Conforme el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons l'especificat a l'article 81 de la RDLOPD, GRUP FORT LOGISTIC SL ha adoptat les mesures d'índole tècnic i organitzatiu necessàries per garantir aquesta seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, confidencialitat i privacitat dels mateixos, així com evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.